STOWARZYSZENIE ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY W POLSCE

Warszawa, Mazowieckie, Tłomackie 3/5
KRS: 0000020904 , NIP: 5260308022 , REGON: 000806795

Cele statutowe

Działalności statutowa Stowarzyszenia związana jest z trzema głównymi obszarami: 1. Wsparcie działalności programowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przede wszystkim poprzez realizacje wspólnych projektów; 2. Wsparcie działalności programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringlebluma, przede wszystkim poprzez realizacje wspólnych projektów; 3. Wsparcie projektów innych organizacji lub realizowanych z innymi organizacjami, miedzy innymi poprzez udzielania dofinansowania pro...Rozwiń
Działalności statutowa Stowarzyszenia związana jest z trzema głównymi obszarami: 1. Wsparcie działalności programowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przede wszystkim poprzez realizacje wspólnych projektów; 2. Wsparcie działalności programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringlebluma, przede wszystkim poprzez realizacje wspólnych projektów; 3. Wsparcie projektów innych organizacji lub realizowanych z innymi organizacjami, miedzy innymi poprzez udzielania dofinansowania projektów poprzez granty przyznawane w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia. W 2022 r. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce nie prowadziło odpłatnej działalności statutowej. Poniżej znajdują się opisy projektów, w które zaangażowane było Stowarzyszenie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.533.565,74 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 727.620,80 zł
Pozostałe 12.485,40 zł
Razem 8.273.671,94 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona