KRAJOWY REJESTR Biura Informacji NGO

Rejestr biNGO to pionierskie narzędzie służące promowaniu działań statutowych organizacji, w oparciu o proces autoryzacji danych sprawozdawczych. Stanowi analityczne medium, ilustrując kondycję organizacji na podstawie ekspertyzy think tanku Biura Informacji NGO. Pomaga obywatelom dokonywać świadomych wyborów dotyczących celu i adresata darowizny. W merytoryczny sposób prezentuje i pomaga w interpretacji efektywności pozyskiwania środków, wydajność działania i przejrzystość finansowej NGO. Serwis wspiera także rozwój cyfrowy organizacji, umożliwiając dokonywanie wpłat on-line, integrację modułów komunikacji między NGO, a ich społecznością oraz rejestrację baz danych wolontariuszy i podopiecznych.

242030553_218142910362836_2708057271633607086_n.webp

Jako kompendium wiedzy i narzędzie promowania sprawdzonych inicjatyw, rejestr wspiera ideę odpisu "1,5% podatku", dobroczynności i organizacji wolontariatu, oferując poniższe funkcjonalności:

Nadrzędnym celem serwisu jest wzrost zaangażowania obywateli poprzez świadomy wybór celu i adresata darowizny, a także budowanie społeczności wokół organizacji. Rejestr biNGO stanowi obiektywne kompendium wiedzy, które służy do analizy efektywności i użyteczności działań statutowych. Wszystkie organizacje w serwisie dokonują autoryzacji swoich danych, w ramach Programu Certyfikacji. Po uwierzytelnieniu profilu, organizacja zdobywa emblemat i sygnaturę weryfikacji rejestru. Odblokowuje dostęp do zarządzania profilem, w tym rachunku do wpłat, możliwości rejestracji wolontariuszy, podopiecznych oraz publikowania postów. Rejestr stanowi ważne narzędzie dla organizacji poszukujących wsparcia oraz obywateli chcących regularnie wspierać zaufane i sprawdzone inicjatywy.

Fundacja Biura Informacji NGO skupia się na promowaniu organizacji poprzez dostarczanie analizy ich działalności statutowej, kondycji oraz transparentności wydatkowania środków. Używa niezależnego procesu społecznej użyteczności działań organizacji. Fundacja oferuje szeroki zakres usług doradczych i form wsparcia NGO, w tym planowania budżetu, zarządzania finansami, pomocy w pisaniu projektów, a także współpracy z mediami i budowania sieci partnerstw.