CARITAS POLSKA

Warszawa, Mazowieckie, Okopowa 55
KRS: 0000198645 , NIP: 5271006655 , REGON: 012064143

Cele statutowe

Do celów statutowych Caritas Polska należy działalność charytatywna i humanitarna w kraju oraz poza jego granicami. W tym obszarze znajduje się również działalność pożytku publicznego. Realizacja celów statutowych obejmuje zaspokojenie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającego z ewangelickiego przesłania miłości wraz z poszanowaniem godności każdej osoby, bez względu na jej wyznanie, światopogląd, rasę i przekonania. Caritas Polska prowadzi również informację i edukację swoich pr...Rozwiń
Do celów statutowych Caritas Polska należy działalność charytatywna i humanitarna w kraju oraz poza jego granicami. W tym obszarze znajduje się również działalność pożytku publicznego. Realizacja celów statutowych obejmuje zaspokojenie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającego z ewangelickiego przesłania miłości wraz z poszanowaniem godności każdej osoby, bez względu na jej wyznanie, światopogląd, rasę i przekonania. Caritas Polska prowadzi również informację i edukację swoich pracowników i wolontariuszy oraz kampanie społeczne uwrażliwiające na pomoc potrzebujących. Zwiń
Certyfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 30.671.438,21 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 2.335.284,47 zł
Pozostałe 186.546.460,00 zł
Razem 219.553.182,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona