POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Warszawa, Mazowieckie, Mokotowska 14
KRS: 0000225587

Cele statutowe

Celem Polskiego Czerwonego Krzyża, zgodnie z § 8 Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża, jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych. W realizacji swojego celu i zadań Polski Czerwony Krzyż, przestrzegając Podstawowych Zasad Mię...Rozwiń
Celem Polskiego Czerwonego Krzyża, zgodnie z § 8 Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża, jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych. W realizacji swojego celu i zadań Polski Czerwony Krzyż, przestrzegając Podstawowych Zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, współdziała z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi, instytucjami i innymi podmiotami, z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz z krajowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca za granicą. Zwiń
Certyfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 442.286.546,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.399.985,50 zł
Działalność Gospodarcza 44.485.251,97 zł
Przychody Finansowe 5.355.996,99 zł
Pozostałe 3.352.198,12 zł
Razem 498.879.978,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne