Misja Biura Informacji NGO

KRAJOWY REJESTR Biura Informacji NGO powstał z inicjatywy i na kanwie ponad 30-lat doświadczeń w działalności pozarządowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca w Toruniu, z misją utworzenia niezależnego centrum wsparcia dla Organizacji Pożytku Publicznego. Celem rejestru  jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w poradnictwie obywatelskim, na potrzeby komunikacji i rozwoju organizacji pozarządowych oraz kreowanie wiarygodnego wizerunku trzeciego sektora w Polsce. Stowarzyszenie Integracja i Współpraca zapewnia merytoryczne wsparcie i organizuje pracę ekspertów Krajowego Rejestru Biura Informacji NGO oraz sprawuje nadzór nad realizacją Programu Certyfikacji, kreując tym samym nowe kanały dotarcia do świadomości darczyńców.

welconomy_003_piec-1024x683-1024x585.jpg

Biuro informacji NGO jako ekspercki think tank dla organizacji pozarządowych, realizuje ogólnopolski projekt wsparcia darczyńców w dostępie do fachowej analizy działalności statutowej, pomagając w ocenie kondycji finansów i wydajności wydatkowania środków. W oparciu o niezależną metodykę porównawczą działań, definiuje skalę ich użyteczności i społecznego wpływu. Poprzez platformę Rejestru Biura Informacji NGO, ilustrujemy wyniki ekspertyzy działań organizacji, promując wartościowe inicjatywy.

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca jest pomysłodawcą i organizatorem - WELCONOMY Forum in Toruń, kongresu społeczno-ekonomicznego będącego miejscem otwartego dialogu między przedstawicielami świata polityki, nauki, biznesu i środowisk pozarządowych. Kongres podejmuje coroczną debatę o kształcie i instrumentach rozwoju polskiej gospodarki i polityki społecznej. W wydarzeniu uczestniczy ponad 2 tys. gości z kraju i z zagranicy, wśród nich wybitne osobowości świata polityki, nauki, biznesu, kultury i organizacji społecznych. Pełnowymiarowa społeczność uczestników WELCONOMY Forum, kreuje mnogość merytorycznych rozmów i nawiązywania partnerskich relacji, stanowiąc miejsce dla debaty publicznej. W 2022 r. stowarzyszenie zainicjowało nowy cykl konferencji o charakterze popularnonaukowym pod nazwą WELSCIENCE in Bydgoszcz - „COVID. Doświadczenie społeczne”.