Kampania społeczna Biura Informacji NGO - "POMAGAJ ŚWIADOMIE"

Biuro Informacji NGO jako lider inicjatyw na rzecz organizacji pożytku publicznego, realizuje ogólnopolską kampanię społeczną "Pomagaj świadomie". Celem kampanii jest promowanie odpowiedzialnego wyboru celu i adresata darowizny. Twarzą tej inicjatywy jest znany i ceniony polski aktor - Dariusz Kordek, który swoim zaangażowaniem zwiększa świadomość na temat znaczenia organizacji non-profit w Polsce. 

Kampania koncentruje się na edukacji społecznej, na rzecz promowania świadomych wyborów spośród tysięcy organizacji, jako sprawdzonych beneficjentów darowizny. Inicjatywa dąży do wzmożenia zaufania do instytucji trzeciego sektora, promowania wiarygodnych inicjatyw oraz wspierania dostępu do fachowej wiedzy o działalności organizacji społecznych.

jakoko.jpg

Celami kampanii społecznej „Pomagaj świadomie” jest:

Edukowanie - kampania „Pomagaj świadomie” koncentruje się na edukacji społeczeństwa, umożliwiając odpowiedzialny wybór spośród tysięcy sprawdzonych i zaufanych organizacji rejestru biNGO. Inicjatywa dąży do wzmożenia  zaufania względem organizacji pozarządowych poprzez promowanie wartościowych inicjatyw.

Promowanie przejrzystości - wykorzystując KRAJOWY REJESTR Biura Informacji NGO, kampania podkreśla znaczenie weryfikowania autentyczności działań organizacji jako kluczowego elementu w budowaniu ich wiarygodności. Rejestr umożliwia darczyńcom łatwy dostęp do sprawdzonych informacji na temat działalności statutowej i kondycji finansowej NGO.

Wspieranie organizacji - fundacja prowadzi ogólnopolski rejestr oraz bank informacji sprawozdawczej, co pozwala na wzmożenie rozpoznawalności i promowania działań statutowych organizacji. Skupiając się na analizie wydajności i transparentności w wydatkowaniu środków, oferuje szereg narzędzi umożliwiającym darczyńcom wspieranie rzetelnych organizacji. Aktywizuje społeczność wokół organizacji i promuje jej wiarygodny wizerunek w sieci.

Rozpowszechnianie Programu Certyfikacji - program zapewnia wiarygodność i przejrzystość organizacji, gwarantując obywatelom, że działają one zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i finansowymi. Jest to kluczowe dla budowania zaufania między organizacjami a ich darczyńcami. Certyfikacja umożliwia NGO udowodnienie swojej wiarygodności, co przyciąga większe wsparcie finansowe i zwiększa ich rolę w społeczeństwie. Jednocześnie certyfikacja potwierdza, że organizacja jest zaufana i przestrzega norm etycznych, wspierając jej rozwój oraz zwiększając zaufanie darczyńców i partnerów.
 

Dariusz Kordek - aktor o wielkim sercu!

Dariusz Kordek - jako twarz kampanii społecznej wykorzystuje swoją popularność, aby zwrócić uwagę na znaczenie organizacji pozarządowych w Polsce. Jego zaangażowanie w sektor non-profit i wsparcie inicjatyw obywatelskich. wzmacniają wartość kampanii „Pomagaj świadomie”. To wielka szansa na przyczynienie się do tworzenia lepszego społeczeństwa poprzez docenianie pracy i wpływu organizacji pozarządowych.

Kampania „Pomagaj świadomie” oraz związany z nią Program Certyfikacji odgrywają centralną rolę w podnoszeniu standardów i promowaniu sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Kampania edukuje społeczeństwo, podkreślając znaczenie i rolę trzeciego sektora oraz wspiera budowanie silnej, zdrowej i sprawiedliwej wspólnoty.