CHANGE4GOOD NOT-FOR-PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Warszawa, Mazowieckie, Aleja Rzeczypospolitej 2/U2
KRS: 0000775644 , NIP: 7343569016 , REGON: 382765040

Cele statutowe

Celami Spółki są: 1. pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością, 2. działalność charytatywna prowadzona na rzecz osób chorych lub z niepełnosprawnościami, 3. ochrona i promocja zdrowia, prowadzenie kampanii, warsztatów i innych akcji związanych z profilaktyką zdrowotną, 4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dedykowane dzieciom oraz osobom w kryzysowych sytuacjach wywołanych chorobą, niepełnosprawnością albo inną sytuacją życiową, 5...Rozwiń
Celami Spółki są: 1. pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością, 2. działalność charytatywna prowadzona na rzecz osób chorych lub z niepełnosprawnościami, 3. ochrona i promocja zdrowia, prowadzenie kampanii, warsztatów i innych akcji związanych z profilaktyką zdrowotną, 4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dedykowane dzieciom oraz osobom w kryzysowych sytuacjach wywołanych chorobą, niepełnosprawnością albo inną sytuacją życiową, 5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 7. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 577.078,92 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 395.015,44 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 972.094,36 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona