FUNDACJA ONKOLOGICZNA RAKIETY

Warszawa, Mazowieckie, Aleja Rzeczypospolitej 2/U-2
KRS: 0000414091 , NIP: 5213628570 , REGON: 146040727

Cele statutowe

Zgodnie ze statutem Fundacji Onkologicznej Rakiety, celami Fundacji są w szczególności: - pomoc społeczna - wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej wywołanej chorobą nowotworową oraz ich bliskich, niesienie kompleksowej pomocy chorym i ich otoczeniu, - działalność charytatywna - wspieranie w finansowaniu leczenia i rehabilitacji osób chorych onkologicznie, prowadzenie nieodpłatnych zbiórek na ich rzecz, - ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyka chorób onkologicznych. Pod...Rozwiń
Zgodnie ze statutem Fundacji Onkologicznej Rakiety, celami Fundacji są w szczególności: - pomoc społeczna - wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej wywołanej chorobą nowotworową oraz ich bliskich, niesienie kompleksowej pomocy chorym i ich otoczeniu, - działalność charytatywna - wspieranie w finansowaniu leczenia i rehabilitacji osób chorych onkologicznie, prowadzenie nieodpłatnych zbiórek na ich rzecz, - ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyka chorób onkologicznych. Podopieczni Fundacji otaczani są kompleksowym, nieodpłatnym wsparciem, uruchamiane i prowadzone są zbiórki na ich rzecz na profilu Fundacji, od których nie są pobierane żadne opłaty ani prowizje. Fundacja realizuje również Program ProfiRakTyka, w ramach którego realizowane są przeróżne inicjatywy profilaktyczne na skalę ogólnopolską. Fundacja współpracuje z partnerami w Polsce i za granicą (szpitalami, organizacjami z sektora prywatnego, publicznego i biznesu), aby zapewnić trwałą zmianę społeczną w tym obszarze. Fundacja realizuje też kampanie społeczne podnoszące świadomość z zakresu chorób onkologicznych, integracyjnego podejścia do leczenia oraz profilaktyki. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.062.995,03 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 77.819,31 zł
Przychody Finansowe 54.063,11 zł
Pozostałe 6.947.921,57 zł
Razem 16.142.799,02 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne