Kultura i sztuka

Fundacje kultury pełnią nieocenioną rolę w ochronie i promowaniu dziedzictwa kulturowego, sztuki oraz tradycji. Krajowy Rejestr Biura Informacji NGO umożliwia każdemu obywatelowi dostęp do aktualnych i wiarygodnych informacji o organizacjach działających w Polsce na rzecz kultury i sztuki.

Jakie organizacje znajdziesz w kategorii?

Kategoria Kultura i sztuka obejmuje szeroki zakres podmiotów, w tym fundacje i organizacje kulturalne, które angażują się w działalność związaną z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Te stowarzyszenia działają również na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Znaczącym aspektem ich działalności jest także promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Na naszej liście znajdziesz organizacje, których działania służą rozwojowi polskiej sceny kulturalnej i artystycznej.

Fundacje artystyczne i organizacje kulturalne – pomagaj świadomie!

Wspierając fundacje artystyczne i organizacje kulturalne, przyczyniasz się do ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz sztuki. Nasz rejestr pozwala na świadomy wybór organizacji, które są godne wsparcia finansowego. Przekazując 1,5% podatku na rzecz kultury, pomagasz w realizacji ważnych projektów i inicjatyw kulturalnych. Warto też zwrócić uwagę na fundacje edukacyjne, organizacje ekologiczne, fundacje dla dzieci oraz fundacje zdrowotne, które łączą działalność kulturalną z edukacyjną, ekologiczną, społeczną i zdrowotną. Poprzez wsparcie organizacji z tej kategorii, inwestujesz w przyszłość polskiej kultury i sztuki, przyczyniając się do jej rozwoju i promocji zarówno w kraju, jak i za granicą. Pomagaj świadomie, wybierając projekty, które odzwierciedlają Twoje wartości i zainteresowania, wspierając tym samym bogactwo polskiej twórczości i kultury.

Sprawdź najlepiej oceniane organizacje

Dowiedz się więcej o fundacjach kultury, którym chcesz pomóc.

Nasza platforma została stworzona, aby ułatwić dokonywanie świadomych decyzji o wsparciu finansowym, umożliwiając ocenę kondycji, wydajności i przejrzystości działań fundacji artystycznych. Dzięki możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz kultury każdy ma szansę przyczynić się do rozwoju i promocji polskiej kultury i sztuki. Przejrzyj naszą listę OPP, aby poznać fundacje kulturalne, które możesz wesprzeć finansowo. Nasz rejestr to również źródło wiedzy o działaniach edukacyjnych, projektach promujących polskie dziedzictwo narodowe oraz inicjatywach, które zwiększają rozpoznawalność Polski na świecie.

 

Zobacz więcej organizacji

Sprawdź wszystkie organizacje z kategorii Kultura i sztuka