FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

WARSZAWA, Mazowieckie, DOMINIKAŃSKA 19 C
KRS: 0000030897 , NIP: 5213003700 , REGON: 010168068

Cele statutowe

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji i profilaktyki zdrowotnej. Fundacja wpiera swoimi działaniami osoby z niepełnosprawnościami zarówno dzieci jak i młodzież do 26 roku życia. Fundacja angażuje się w działania wspierające akcje społeczne, które dzieją się w danym momencie w kraju i wymagają szybkiej interwencji i wspa...Rozwiń
Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji i profilaktyki zdrowotnej. Fundacja wpiera swoimi działaniami osoby z niepełnosprawnościami zarówno dzieci jak i młodzież do 26 roku życia. Fundacja angażuje się w działania wspierające akcje społeczne, które dzieją się w danym momencie w kraju i wymagają szybkiej interwencji i wsparcia rzeczowego np powódź, pandemie. Zwiń
Certyfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 288.574.107,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 489.413,74 zł
Pozostałe 8.909.168,06 zł
Razem 297.972.689,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku