STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "PRELUDIUM" PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ZABRZU

Zabrze, Śląskie, Reymonta 7 A
KRS: 0000039900 , NIP: 6482426047 , REGON: 277881997

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest propagowanie muzyki przez: a)działalność dydaktyczną: nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu, zajęcia umuzykalniające, zespoły artystyczne; B)prowadzenie kursów w zakresie edukacji artystycznej; C)rozwój kultury muzycznej przez: -organizowanie koncertów, audycji muzycznych, wykładów, seminariów, odczytów, sesji, wystaw, konkursów i innych tym podobnych imprez, -akcje wydawnicze, -zajmowanie stanowiska dotyczącego kultury muzycznej regionu, -współpraca z innymi organiz...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest propagowanie muzyki przez: a)działalność dydaktyczną: nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu, zajęcia umuzykalniające, zespoły artystyczne; B)prowadzenie kursów w zakresie edukacji artystycznej; C)rozwój kultury muzycznej przez: -organizowanie koncertów, audycji muzycznych, wykładów, seminariów, odczytów, sesji, wystaw, konkursów i innych tym podobnych imprez, -akcje wydawnicze, -zajmowanie stanowiska dotyczącego kultury muzycznej regionu, -współpraca z innymi organizacjami, nawiązywanie kontaktów z zespołami, grupami muzycznymi w kraju i zagranicą; D)wychowanie młodzieży na aktywnych odbiorców sztuki w dziedzinie muzyki, przygotowanie jej do czynnego życia w świecie kultury, do brania udziału w amatorskich grupach oraz stworzenie odpowiednich warunków do pozyskania uczestników dalszego kształcenia w kierunku artystycznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 48.857,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 1.606,50 zł
Razem 50.463,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego