FUNDACJA TVN

Warszawa, Mazowieckie, Wiertnicza 166
KRS: 0000014124 , NIP: 5213157461 , REGON: 017304971
star star star star star

Cele statutowe

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób dotkniętych trudno uleczalnymi schorzeniami, oczekujących na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja również realizuje swoje cele przez udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji. Do celów F...Rozwiń
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób dotkniętych trudno uleczalnymi schorzeniami, oczekujących na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja również realizuje swoje cele przez udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji. Do celów Fundacji zalicza się : - niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami, - niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, - niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, - wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, - udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, - udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, - podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, - podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, - niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zwiń
Certyfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 19.580.984,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 363.154,65 zł
Pozostałe 0,04 zł
Razem 19.944.138,69 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku