STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ W MORAWICY

Morawica, Świętokrzyskie, Szkolna 4
KRS: 0000037651 , NIP: 6572427033 , REGON: 292433379

Cele statutowe

1. Patronat nad młodzieżową orkiestrą dętą z morawicy 2. Działalność wspomagająca rozwój kultury, nauki, oświaty i wychowania na rzecz dzieci i młodzieży 3. Krzewienie kultury, promowanie gminy morawica i regionu świętokrzyskiego 4. Organizowanie i propagowanie kulturalnego spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i demokracji 6. Organizowanie i wspi...Rozwiń
1. Patronat nad młodzieżową orkiestrą dętą z morawicy 2. Działalność wspomagająca rozwój kultury, nauki, oświaty i wychowania na rzecz dzieci i młodzieży 3. Krzewienie kultury, promowanie gminy morawica i regionu świętokrzyskiego 4. Organizowanie i propagowanie kulturalnego spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i demokracji 6. Organizowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych na rzecz dobroczynności, pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej 7. Organizowanie działań współpracy z jednostkami samorządowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i grupami lokalnymi na rzecz integracji europejskiej i kontaktów między społeczeństwami 8. Pozyskiwanie do współpracy sponsorów wśród instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych dla zgromadzenia środków materialnych na działalność statutową stowarzyszenia 9. Udzielanie pomocy materialnej w postaci stypendium, nagród za wybitne osiągnięcia w działalności kulturalnej i artystycznej oraz świadczeń niezbędnych do kształcenia 10. Organizowanie i prowadzenie warsztatów muzycznych i artystycznych, konkursów, kursów,festiwali twórczości ludowej i innej 11. Organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno rekreacyjnych 12. Prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie kultury twórczości artystycznej Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 68.825,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 68.825,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona