STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GMINY TARNÓW OPOLSKI

Tarnów Opolski, Opolskie, Ks. Klimasa 15
KRS: 0000035130 , NIP: 9910125743 , REGON: 531576803
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest: 1. Świadczenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, rekreacji i integracji ze środowiskiem oraz zabezpieczenie potrzeb socjalnych. 2. Świadczenie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 3. Podejmowanie działań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 4. Podejmowanie działań w celu przeciwdziałania pat...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest: 1. Świadczenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, rekreacji i integracji ze środowiskiem oraz zabezpieczenie potrzeb socjalnych. 2. Świadczenie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 3. Podejmowanie działań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 4. Podejmowanie działań w celu przeciwdziałania patologiom społecznym. 5. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 20.103,36 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 20.103,36 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego