STOWARZYSZENIE "RODZINA KOLPINGA"

Jarosław, Podkarpackie, 3 Maja 49
KRS: 0000033774 , NIP: 7921448503 , REGON: 650214025
star star star star star

Cele statutowe

1) prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności i urzeczywistnianie idei bł. Adolpha kolpinga zgodnie z tradyją narodową, sytuacją społeczną i kościelną kraju, 2) kształtowanie postaw chrześcijańskich w łączności z hierarchią kościoła katolickiego zgodnie ze społeczną nauką kościoła katolickiego, 3) pomoc w wypełnianiu aktualnych zadań kościoła katolickiego, 4) kształtowanie postaw patriotycznych, w tym edukacja patriotyczna skierowana do młodzieży i dzieci, 5) rozwijanie ducha braterstw...Rozwiń
1) prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności i urzeczywistnianie idei bł. Adolpha kolpinga zgodnie z tradyją narodową, sytuacją społeczną i kościelną kraju, 2) kształtowanie postaw chrześcijańskich w łączności z hierarchią kościoła katolickiego zgodnie ze społeczną nauką kościoła katolickiego, 3) pomoc w wypełnianiu aktualnych zadań kościoła katolickiego, 4) kształtowanie postaw patriotycznych, w tym edukacja patriotyczna skierowana do młodzieży i dzieci, 5) rozwijanie ducha braterstwa między ludźmi i narodami, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskiej integracji europy, 6) promowanie i wspieranie swojego regionu i miasta jako "Małej ojczyzny" w zakresie działań obejmujących nowoczesną gospodarkę zarówno w miejskich ośrodkach jak i na wsi, wraz z działaniami na rzecz społeczeństwa informacyjnego, 7) współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej przy realizacji zadań publicznych, 8) prowadzenie działań mających wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, w szczególności zagospodarowanie przestrzeni publicznej związanej z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej i sportowej obszarów wiejskich. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 13.090,15 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 33.360,00 zł
Razem 46.450,15 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona