TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SOPOTU

Sopot, Pomorskie, Czyżewskiego 12
KRS: 0000027909 , NIP: 5851253318 , REGON: 001054624

Cele statutowe

Wspomaganie ochrony unikatowych walorów sopotu, jego właściwy rozwój oraz dobro ogółu jego mieszkańców
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 26.169,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 17.320,97 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 4.800,00 zł
Razem 48.290,27 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona