TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ REGIONALNEGO ZESPOŁU "LACHY"

Nowy Sącz, Małopolskie, Jagiellońska 31
KRS: 0000020842 , NIP: 7341024672 , REGON: 490502727
star star star star

Cele statutowe

1. ORGANIZOWANIE PRACY REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "LACHY" I DZIECIĘCEGO REGIONALNEGO ZESPOŁU "MAŁE LACHY". 2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY LUDOWEJ OBEJMUJĄCEJ REGION CAŁEJ ZIEMI SĄDECKIEJ PRZEZ KONTAKTY Z AUTENTYCZNYMI NOSICIELAMI TRADYCJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REGIONU LACHÓW SĄDECKICH. 3. PROPAGOWANIE GWARY LACHÓW SĄDECKICH POPRZEZ ORGANIZOWANIE KONCERTÓW I WYSTĘPÓW ORAZ ORGANIZACJĘ SPOTKAŃ Z MŁODZIEŻĄ NA TERENIE POLSKI I POZA JEJ GRANICAMI. 4...Rozwiń
1. ORGANIZOWANIE PRACY REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "LACHY" I DZIECIĘCEGO REGIONALNEGO ZESPOŁU "MAŁE LACHY". 2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY LUDOWEJ OBEJMUJĄCEJ REGION CAŁEJ ZIEMI SĄDECKIEJ PRZEZ KONTAKTY Z AUTENTYCZNYMI NOSICIELAMI TRADYCJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REGIONU LACHÓW SĄDECKICH. 3. PROPAGOWANIE GWARY LACHÓW SĄDECKICH POPRZEZ ORGANIZOWANIE KONCERTÓW I WYSTĘPÓW ORAZ ORGANIZACJĘ SPOTKAŃ Z MŁODZIEŻĄ NA TERENIE POLSKI I POZA JEJ GRANICAMI. 4. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI REJESTROWANIE NA NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH INFORMACJI O TAŃCACH, ZWYCZAJACH I OBRZĘDACH LUDOWYCH REGIONU LACHÓW ORAZ ICH GROMADZENIE W CELU OCHRONY OD ZAPOMNIENIA. 5. PROPAGOWANIE DZIAŁANOŚCI KULTURALNO-WYCHOWAWCZEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE NIE TYLKO DOTYCZĄCEJ WIEDZY O REGIONIE, ALE TAKŻE O POLSKIEJ TRADYCJI, ZACHOWAŃ I WSPÓŁŻYCIA W CODZIENNYCH KONTAKTACH MIĘDZYLUDZKICH. 6. PROMOWANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY LACHÓW SĄDECKICH NA TERENIE POLSKI I POZA JEJ GRANICAMI. 7. CZYNNE UCZESTNICTWO WSZYSTKICH GRUP TANECZNYCH W ORGANIZOWANYCH IMPREZACH KULTURALNYCH W REGIONIE ORAZ W FESTIWALACH FOLKLORYSTYCZNYCH W POLSCE I ZA GRANICĄ. 8. UTRZYMYWANIE W STANIE UŻYWALNOŚCI STROJÓW REGIONALNYCH, ICH KONSERWACJA I W MIARĘ MOŻLIWOŚCI WYMIANA NA NOWE. 9. KULTYWOWANIE BOGATYCH, WIELOLETNICH TRADYCJI REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "LACHY" I "MAŁE LACHY". 10. PROMOWANIE AKTYWNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU. 11. PROMOWANIE I ORGANIZACJĘ WYMIAN MIĘDZYKULTUROWYCH. 12. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ROZWÓJ I WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ DZIECI I MŁODZIEŻY. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.700,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 98.611,51 zł
Razem 100.311,61 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona