FUNDACJA "ZAMEK SIEWIERSKI" IM. KSIĘSTWA SIEWIERSKIEGO

Siewierz, Śląskie, Juliusza Słowackiego 2A
KRS: 0000019012 , NIP: 6252099834 , REGON: 273712097

Cele statutowe

Opieka nad obiektem zabytkowym stanowiącym ruiny zamku siewierskiego polegajaca na ochronie,konserwacji,odbudowie i rewaloryzacji wymienionego zamku,wspierania działalności naukowej i badawczej związanej z historią zamku na szerokim tle kulturalnym górnego śląska i zagłębia,pogłębianiu i popularyzacji wiedzy i historii obiektu,rozwoju osadnictwa,rzemiosła,kultury i obyczajów mieszkańców ziemi siewierskiej.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.106,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 36.486,29 zł
Razem 38.592,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego