STOWARZYSZENIE AMAZONEK "AGATA"

M. Szczecin, Zachodniopomorskie, Kopernika 7
KRS: 0000006292 , NIP: 8521820081 , REGON: 810496327

Cele statutowe

Cele określone w statucie naszego Stowarzyszenia obejmują: 1.szeroko pojętą rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po operacji onkologicznej piersi, 2. organizowanie i szkolenie sekcji ochotniczek jako grupy wsparcia i samopomocy pacjentkom szpitali na oddziałach onkologicznych, 3. działania służące profilaktyce nowotworowej piersi w formie nauki samobadania piersi, demonstracji na specjalnym fantomie, prowadzenie tzw "telefonu zaufania ", 4.działania na rzecz osób w wieku senioralnym...Rozwiń
Cele określone w statucie naszego Stowarzyszenia obejmują: 1.szeroko pojętą rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po operacji onkologicznej piersi, 2. organizowanie i szkolenie sekcji ochotniczek jako grupy wsparcia i samopomocy pacjentkom szpitali na oddziałach onkologicznych, 3. działania służące profilaktyce nowotworowej piersi w formie nauki samobadania piersi, demonstracji na specjalnym fantomie, prowadzenie tzw "telefonu zaufania ", 4.działania na rzecz osób w wieku senioralnym. w formie spotkań w siedzibie, odczytów, wspólnych wyjść na imprezy kulturalne. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 278.684,12 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 278.684,12 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona