TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. BRACI SZAFRANKÓW Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU

Rybnik, Śląskie, Smolna 15G
KRS: 0000003278 , NIP: 6422211923 , REGON: 273212733
star star

Cele statutowe

-PIELĘGNACJA, KRZEWIENIE I POPULARYZACJA MUZYKI I KULTURY MUZYCZNEJ EUROPEJSKIEJ, POLSKIEJ, ŚLASKIEJ NIE WYKLUCZAJĄC DOROBKU GRUP MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH ISTNIEJĄCYCH NA TERENIE GÓRNEGO ŚLASKA, -REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW TOWARZYSTWA NA FORUM PUBLICZNYM, TAK WOBEC INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH JAK I SAMORZĄDOWYCH, A TAKŻE KOŚCIELNYCH, - TWÓRCZE I SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZE DZIAŁANIE W POBUDZANIU AKTYWNOŚCI I PODNOSZENIA POZIOMU KULTURY MUZYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA ZARÓWNO POPRZEZ FORMY PROFESJONALNE, JA...Rozwiń
-PIELĘGNACJA, KRZEWIENIE I POPULARYZACJA MUZYKI I KULTURY MUZYCZNEJ EUROPEJSKIEJ, POLSKIEJ, ŚLASKIEJ NIE WYKLUCZAJĄC DOROBKU GRUP MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH ISTNIEJĄCYCH NA TERENIE GÓRNEGO ŚLASKA, -REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW TOWARZYSTWA NA FORUM PUBLICZNYM, TAK WOBEC INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH JAK I SAMORZĄDOWYCH, A TAKŻE KOŚCIELNYCH, - TWÓRCZE I SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZE DZIAŁANIE W POBUDZANIU AKTYWNOŚCI I PODNOSZENIA POZIOMU KULTURY MUZYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA ZARÓWNO POPRZEZ FORMY PROFESJONALNE, JAK I WSPÓŁDZIAŁANIE Z RUCHEM AMATORSKIM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY - POPULARYZACJA ŚPIEWU CHÓRALNEGO, - KSZTAŁTOWANIE I UMACNIANIE ETOSU MUZYKA I MIŁOŚCI MUZYKI WŚRÓD CZŁONKÓW TOWARZYSTWA I POZA NIM, -SZEROKO ROZUMIANA POPULARYZACJA KULTURY. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 197.948,60 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 197.948,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona