STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "AGAPE"

Zaczernie, Podkarpackie, Zaczernie 732
KRS: 0000048565 , NIP: 8133248944 , REGON: 691564109
star star star star star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest dzialalność publiczna na rzecz poprawy warunków i jakości życia społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, zapobieganie patologiom i problemom społecznym oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych i promowanie obszarów wiejskich.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.920,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 87.163,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 95.083,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona