STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI

Zielonki, Małopolskie, Krakowskie Przedmieście 116
KRS: 0000048345 , NIP: 9441993360 , REGON: 357240147
star star star

Cele statutowe

1. dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturalnego gminy Zielonki poprzez inicjowanie, rozwijanie, realizowanie, propagowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, w tym działań organów samorządu, 2. lokalnejwspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 3. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, 4. działalność na r...Rozwiń
1. dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturalnego gminy Zielonki poprzez inicjowanie, rozwijanie, realizowanie, propagowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, w tym działań organów samorządu, 2. lokalnejwspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 3. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, 4. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz wspieranie organizacyjne osób, które podejmują takie działania, 5. przeciwdziałanie bezrobociu, a także prowadzenie doradztwa personalnego, 6. edukacja dzieci i dorosłych, 7. upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej, a także w zakresie ochrony praw konsumentów, 8. działalność charytatywna, 9. udzielanie pomocy, w szczególności osobom niepełnosprawnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, 10. promocja i organizacja wolontariatu, 11. ekologia, ochrona zwierząt i środowiska naturalnego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz rozpowszechnianie wiedzy w tym zakresie, 12. przeciwdziałanie uzależnieniom. 13. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 14. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 15. turystyka i krajoznawstwo, 16. rewitalizacja, 17. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz prowadzących działalność pożytku publicznego. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 241.953,75 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 61.299,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 727,23 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 303.979,98 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona