FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "SALVATOR"

Wałbrzych, Dolnośląskie, Królewiecka 9
KRS: 0000290351 , NIP: 8862877225 , REGON: 020623850

Cele statutowe

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności społecznej, użytecznej w celu przeciwdziałaniu, wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz wspieranie ich reintegracji poprzez prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, charytatywnym i innym. W ramach działalności Fundacji zajmujemy się edukacją przedszkolną. W wałbrzyskiej dzielnicy Gaj zlokalizowane jest Niepubliczne Przedszkole ‘Romano drom pe fedyr dzipen”. To placówka, która integruje d...Rozwiń
Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności społecznej, użytecznej w celu przeciwdziałaniu, wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz wspieranie ich reintegracji poprzez prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, charytatywnym i innym. W ramach działalności Fundacji zajmujemy się edukacją przedszkolną. W wałbrzyskiej dzielnicy Gaj zlokalizowane jest Niepubliczne Przedszkole ‘Romano drom pe fedyr dzipen”. To placówka, która integruje dzieci romskie z dziećmi ze społeczności większościowej. Dzieci funkcjonują w niej w dwóch grupach wiekowych. Do starszej grupy uczęszczają dzieci w wieku 4-5 lat, do młodszej trzylatki. W przedszkolu realizowane są zajęcia opiekuńcze, edukacyjne, rozwijające. Zapewniamy bazę lokalową dostosowaną do wymogów przepisów, odpowiadającą na potrzeby dzieci. Poza realizowaną w przedszkolu podstawą programową mamy w ofercie zajęcia muzyczne, logopedyczne, taneczne, psychoedukacyjne a także pikniki, wycieczki i często organizowane imprezy z udziałem rodziców. Staramy się do każdego dziecka podchodzić w sposób maksymalnie zindywidualizowany. W przedszkoli zatrudnione są dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz asystentka edukacji romskiej. Mamy zorganizowany przewóz dzieci do przedszkola i w drodze powrotnej do domu. Dzieci otrzymują też bezpłatne posiłki. Działania te dofinansowywane są z Wojewódzkiego Urzędu Dolnośląskiego w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce. Przedszkolaki często biorą udział w różnych konkursach, zarówno, lokalnych jak i krajowych, wygrywając lub zajmując wielokrotne pozycje w ścisłej czołówce. Do przedszkola łącznie w obydwu grupach uczęszcza 41 dzieci. W Kamiennej Górze prowadzimy Niepubliczny Punkt Przedszkolny. Oferujemy 25 miejsc. Również w tym miejscu mamy bogatą ofertę zajęć przedszkolnych oraz dostosowaną bazę lokalową. Obydwie placówki są całkowicie bezpłatne. W placówce zajmujemy się także wspieraniem finansowym i organizacyjnym dzieci z różnymi ciężki schorzeniami, wymagającymi rehabilitacji czy innych nakładów finansowych związanych z zabiegami i leczeniem. Od stycznia do sierpnia 2022 prowadziliśmy cztery całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze o typie specjalistycznym dla dzieci z terenu Wałbrzycha pozbawionych opieki. Placówki znajdowały się w Wałbrzychu, w dzielnicach: Szczawienko, na Białym Kamieniu oraz Konradowie. Obecnie , od września 2022 prowadzimy dwie tego rodzaju placówki, w których przebywa łącznie 28 podopiecznych pochodzących z powiatu zgorzeleckiego. Mieszkające tutaj dzieci są w różnym wieku – a najmłodsze dziecko ma dwa lata, najstarsze 18 lat. Zapewniamy w naszych domachdzieciom wszelką niezbędną opiekę zaspokajając ich potrzeby adekwatnie do wieku. Przy Fundacji działa Zespół Cygański Angelo Ciureja & Romano Drom – zespół koncertuje zarówno w regionach, jak i na innych terenach kraju. Celem istnienia tego zespołu jest propagowanie kultury i muzyki romskiej. W czerwcu 2022 roku dzięki dofinansowaniu z MSWiA zrealizowaliśmy II Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej ‘’Romano Dzipen’’ w Wałbrzychu. W czasie festiwalu odbyły się warsztaty tańca, śpiewu oraz kultury romskiej z elementami treningu antydyskryminacyjnego. W ramach działalności Fundacji zajmujemy się edukacją przedszkolną. W wałbrzyskiej dzielnicy Gaj, zlokalizowane jest Niepubliczne Przedszkole „Romano drom pe fedyr dzipen’’. Jest to placówka integrująca dzieci romskie z dziećmi większościowymi. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.387.378,76 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 400,00 zł
Razem 2.387.778,76 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona