TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI WŁODAWSKIEJ

Włodawa, Lubelskie, Al.j. Piłsudskiego 41
KRS: 0000045816 , NIP: 5651026397 , REGON: 110129616
star

Cele statutowe

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju : społecznego, kulturalnego i turystycznego włodawy i powiatu włodawskiego. Kształtowanie postaw patriotycznych społeczeństwa włodawy i ziemi włodawskiej. Troska o ochronę zabytków miasta i powiatu oraz piękno i estetykę krajobrazu. Ochrona dóbr kultury i tradycji. Ochrona przyrody i działania proekologiczne. Popularyzacja zadań towarzystwa służąca poszerzaniu grona sympatyków i miłośników ziemi włodawskiej.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 27.095,99 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 26,03 zł
Razem 27.122,02 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona