POLSKA FUNDACJA CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ, PLASTYCZNEJ, BADANIA I LECZENIA OPARZEŃ "ARS MED"

Sopot, Pomorskie, Smolna 1 D
KRS: 0000045239 , REGON: 190041721

Cele statutowe

Związane z ochroną i promocją zdrowia; 1. Wszechstronne wspieranie finansowe i rzeczowe placówek zajmujących się leczeniem, opieką, rehabilitacją oraz badaniami z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i oparzeń, chorób nowotworowych i innych działów chirurgii. 2. Działalność zmierzająca do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poziomu wyszkolenia personelu medycznego związanego z leczeniem i opieką nad chorymi oparzonymi, onkologicznymi oraz chorymi wymagającymi innych specjalistycznych zabiegów...Rozwiń
Związane z ochroną i promocją zdrowia; 1. Wszechstronne wspieranie finansowe i rzeczowe placówek zajmujących się leczeniem, opieką, rehabilitacją oraz badaniami z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i oparzeń, chorób nowotworowych i innych działów chirurgii. 2. Działalność zmierzająca do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poziomu wyszkolenia personelu medycznego związanego z leczeniem i opieką nad chorymi oparzonymi, onkologicznymi oraz chorymi wymagającymi innych specjalistycznych zabiegów chirurgicznych i rekonstrukcyjnych. 3. Prowadzenie akcji profilaktycznych, zmierzających do podniesienia poziomu wyszkolenia załóg zakładów będących w grupie największego ryzyka wypadkowego. 4. Prowadzenie przekształceń strukturalnych, w tym prywatyzacyjnych, podmiotów zajmujących się świadczeniem usług medycznych. 5. Wspieranie badań naukowych mających na celu wprowadzenie nowych metod leczniczych w medycynie. - w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób; 1. Promowanie działań na rzecz opieki nad chorymi - inwalidami. 2. Udzielanie wszechstronnej pomocy finansowej i rzeczowej osobom wymagającym specjalistycznych procedur leczniczych. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 22.396,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 22.396,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego