WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTURY LUDOWEJ

Poznań, Wielkopolskie, Os. Wichrowe Wzgórze 5/44
KRS: 0000265377 , NIP: 7772955257 , REGON: 300478910

Cele statutowe

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem mającym na celu propagowanie i krzewienie kultury ludowej oraz regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tańca ludowego i śpiewu, wśród dzieci i młodzieży, w tym także studentów. Współpraca z organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą, które w swoich programach mają cele zbliżone z celami stowarzyszenia. Współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych jego działalnością. Szkolenia instruktorów w ce...Rozwiń
Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem mającym na celu propagowanie i krzewienie kultury ludowej oraz regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tańca ludowego i śpiewu, wśród dzieci i młodzieży, w tym także studentów. Współpraca z organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą, które w swoich programach mają cele zbliżone z celami stowarzyszenia. Współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych jego działalnością. Szkolenia instruktorów w celu podniesienia jakości zajęć. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 213.593,24 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 22,55 zł
Pozostałe 16.069,90 zł
Razem 229.685,69 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku