LUDOWY KLUB SPORTOWY "WISŁOCZANKA" W TRYŃCZY

Tryńcza, Podkarpackie, Tryńcza
KRS: 0000044742 , REGON: 650235263

Cele statutowe

Celem metorycznym działania klubu jest stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wyczynowego i kultury fizycznej przez jego członków.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 36.000,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 10.000,00 zł
Razem 46.000,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona