PODLASKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

Międzyrzec Podlaski, Lubelskie, Zahajkowska 44F
KRS: 0000043936 , NIP: 5371992346 , REGON: 030237871

Cele statutowe

. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w celu ich pełniejszej społecznej integracji, ochrony interesów zawodowych i społecznych, polepszenia warunków bytowych, podnoszenia poziomu kultury i oświaty, przeciwdziałania ich dyskryminacji. Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego. Podlaskie stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych od roku 1995 zajmuje...Rozwiń
. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w celu ich pełniejszej społecznej integracji, ochrony interesów zawodowych i społecznych, polepszenia warunków bytowych, podnoszenia poziomu kultury i oświaty, przeciwdziałania ich dyskryminacji. Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego. Podlaskie stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych od roku 1995 zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych. PSON nie prowadzi działalności gospodarczej. Prowadzi działalność statutową nieodpłatną i odpłatną jako organizacja pożytku publicznego, status OPP Stowarzyszenie uzyskało w roku 2012. Od roku 1999 prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej. Aplikuje o środki publiczne, dysponuje, sprawozdaje i rozlicza corocznie ich wykorzystanie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.039.202,59 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 29.615,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 19,45 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.068.837,04 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona