STOWARZYSZENIE BRATA ALOJZEGO KOSIBY

Wieliczka, Małopolskie, Brata Alojzego Kosiby 31
KRS: 0000042843 , REGON: 351579703
star

Cele statutowe

1. Organizowanie pomocy ludziom samotnym, ubogim oraz niepełnosprawnym. 2. Udzielanie pomocy medycznej poprzez "Dom dziennej pomocy". 3. Otoczenie opieką prawną, finansową i pedagogiczną szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych i ubogich. 4. Dbałość o tradycje i wartości chrześcijańskie. 5. Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak: alkoholizm, narkomania, przemoc. 6. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz działalność wspomag...Rozwiń
1. Organizowanie pomocy ludziom samotnym, ubogim oraz niepełnosprawnym. 2. Udzielanie pomocy medycznej poprzez "Dom dziennej pomocy". 3. Otoczenie opieką prawną, finansową i pedagogiczną szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych i ubogich. 4. Dbałość o tradycje i wartości chrześcijańskie. 5. Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak: alkoholizm, narkomania, przemoc. 6. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz działalność wspomagająca osoby niepełnosprawne pod względem szkoleniowym, informacyjnym, technicznym lub finansowym. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.766,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 340,00 zł
Razem 8.106,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego