STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W DZIERZGONIU

Dzierzgoń, Pomorskie, Zawadzkiego 11
KRS: 0000041609 , NIP: 5791936509 , REGON: 192512567

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich rodzin w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. Stowarzyszenie działa na rzecz rehabilitacji społecznej.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 20.603,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 49.033,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 69.636,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona