TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, Dolnośląskie, Al. Wyzwolenia 6/4
KRS: 0000040714 , NIP: 8862060671 , REGON: 890554841

Cele statutowe

a zlecenie Samorządu Powiatu Kamiennogórskiego Stowarzyszenie obecnie prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Jest to Dom Dziecka :Nad Potokiem" w Lubominie w gminie Stare Bogaczowice. Osobliwością przedsięwzięcia jest to, jest ono realizowane dla dzieci powiatu kamiennogórskiego, ale w granicach powiatu wałbrzyskiego. Dlatego ze względów formalnych Powiat Kamiennogórski musiał uwzględnić zgodę na usytuowanie swojego Domu Dziecka na tym terenie. W Lubominie znajduje się placówka socjalizacyjna...Rozwiń
a zlecenie Samorządu Powiatu Kamiennogórskiego Stowarzyszenie obecnie prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Jest to Dom Dziecka :Nad Potokiem" w Lubominie w gminie Stare Bogaczowice. Osobliwością przedsięwzięcia jest to, jest ono realizowane dla dzieci powiatu kamiennogórskiego, ale w granicach powiatu wałbrzyskiego. Dlatego ze względów formalnych Powiat Kamiennogórski musiał uwzględnić zgodę na usytuowanie swojego Domu Dziecka na tym terenie. W Lubominie znajduje się placówka socjalizacyjna, która doraźnie spełnia funkcję interwencyjną. Dysponuje czternastoma miejscami, są przeznaczone przede wszystkim dla socjalizacji na pobyt stały. Tylko kiedy są wolne miejsca, wówczas w placówce umieszcza się wychowanków interwencyjnych to jest ze skierowaniem Sądu. D.D. "Nad potokiem" w Lubominie wszystkim wychowankom zapewnia nie tylko schronienie, ale i całodobową opiekę specjalistyczną. Kadra placówki troszczy się również o zaspokojenie innych potrzeb dzieci, takich jak edukacja, rekreacja i wypoczynek, potrzeby indywidualne a także rozwój osobisty. Stowarzyszenie organizaje wychowankom wypoczynek świąteczny, organizuje wakacje i ferie zimowe. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.813,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 588.947,68 zł
Razem 590.760,78 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona