TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PUŁAW

Puławy, Lubelskie, Zielona 36
KRS: 0000040436 , NIP: 7162152198 , REGON: 430480240
star star

Cele statutowe

Towarzystwo ma na celu rozwój duchowy i społeczny człowieka, podnoszenie poziomu kulturalnego środowiska, wdrożenie zamiłowania do badań przeszłości puław, pobudzenie do czynnego udziału w tworzeniu nowych wartości kulturalnych. Przedmiotem prac towarzystwa poza badaniem przeszłości puław powinny być zagadnienia współczesne, mające żywotne znaczenie w życiu miasta.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 41.392,17 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 41.392,17 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona