POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH GÓRNOŚLĄSKI ODDZIAŁ REJONOWY W ZABRZU

Zabrze, Śląskie, Kazimierza Brodzińskiego 4
KRS: 0000332226 , NIP: 6482711196 , REGON: 241317606
star star star star star

Cele statutowe

1. Opieka nad ludźmi chorymi i po operacji, poprzez udzielanie im wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, rehabilitacyjnej, socjalnej oraz materialnej w miarę posiadanych środków. 2. Poszukiwanie najlepszych sposobów dostosowania społecznego niepełnosprawnych i współpraca z ich rodzinami poprzez spotkania integracyjne oraz udzielanie im pomocy psychologicznej. 3. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych, organów samorządowych i organizacji społecznych or...Rozwiń
1. Opieka nad ludźmi chorymi i po operacji, poprzez udzielanie im wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, rehabilitacyjnej, socjalnej oraz materialnej w miarę posiadanych środków. 2. Poszukiwanie najlepszych sposobów dostosowania społecznego niepełnosprawnych i współpraca z ich rodzinami poprzez spotkania integracyjne oraz udzielanie im pomocy psychologicznej. 3. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych, organów samorządowych i organizacji społecznych oraz międzynarodowych stowarzyszeń czy konfederacji, których Polskie towarzystwo laryngektomowanych jest członkiem, bądź się o nie ubiega. 4. Ochrona osób niepełnosprawnych w środowisku pracy i miejscu zamieszkania. 5. Prowadzenie kampanii na rzecz ochrony zdrowia oraz walki z rakiem krtani poprzez wydawanie informatorów, poradników, czasopism i innych materiałów jak również propagowanie działalności stowarzyszenia w całym społeczeństwie za pomocą ogólnopolskich i regionalnych środków przekazu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 78.375,87 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 78.375,87 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona