FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SANUS"

Ostróda, Warmińsko-mazurskie, Wierzbowa 7
KRS: 0000026673 , NIP: 7411076103 , REGON: 510246249

Cele statutowe

Celami Fundacji są: 1. działanie na rzecz tworzenia ośrodków rekreacji, wypoczynku i rehabilitacji pozamedycznej, 2. pomoc materialna niepełnosprawnym – rzeczowa, 3. pomoc materialna, finansowa, rzeczowa dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej - uczącej się. 4. pomoc osobą niepełnosprawnym w podeszłym wieku, 5. wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego. ....................................................................................................................... ...............Rozwiń
Celami Fundacji są: 1. działanie na rzecz tworzenia ośrodków rekreacji, wypoczynku i rehabilitacji pozamedycznej, 2. pomoc materialna niepełnosprawnym – rzeczowa, 3. pomoc materialna, finansowa, rzeczowa dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej - uczącej się. 4. pomoc osobą niepełnosprawnym w podeszłym wieku, 5. wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego. ....................................................................................................................... ..................... Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 400.515,11 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 400.515,11 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego