STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN "TACY SAMI"

Wieluń, Łódzkie, Traugutta 40
KRS: 0000220682 , NIP: 8321811775 , REGON: 730978479

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji, kultury i sportu, w tym m.in.: 1. Stwarzanie warunków do stymulacji rozwoju poprzez: odpowiednią opiekę, leczenie, usprawnianie i edukację, uczestnictwo w kulturze i sporcie, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym, krzewienie idei samopomocy. 2. Organizowanie placówek opiekuńczych, ośrodków wsparcia. 3. Stwarzanie warunków do samokształcenia członków Stowarzyszenia. 4. Szerzenie w społeczeńs...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji, kultury i sportu, w tym m.in.: 1. Stwarzanie warunków do stymulacji rozwoju poprzez: odpowiednią opiekę, leczenie, usprawnianie i edukację, uczestnictwo w kulturze i sporcie, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym, krzewienie idei samopomocy. 2. Organizowanie placówek opiekuńczych, ośrodków wsparcia. 3. Stwarzanie warunków do samokształcenia członków Stowarzyszenia. 4. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat integracji i pomocy niepełnosprawnym oraz zainteresowanych tą problematyką. 5. Promocja terapii i pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.151.180,62 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 408.802,97 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 53.084,84 zł
Razem 1.613.068,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona