TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH ODDZIAŁ W TARNOWIE

Tarnów, Małopolskie, Piłsudskiego 24
KRS: 0000039730 , NIP: 8732791666 , REGON: 850367120
star

Cele statutowe

1. Zespolenie osób,którym bliskie jest dziedzictwo historyczne królewskiego stołecznego miasta lwowa i małopolski wschodniej a także dzieje współczesne-dla utrzymania koleżeństwa oraz niesienia wzajemnej pomocy 2. Pielęgnowanie dorobku historycznego tego regionu jako integralnej części kultury i tradycji rzeczypospolitej 3. Szerzenie prawdy o dziejach lwowa i małopolski wschodniej 4. Dążność do utrzymywania bliskiej więzi z tym regionem,jego mieszkańcami i organizacjami,których zadania zbliżone...Rozwiń
1. Zespolenie osób,którym bliskie jest dziedzictwo historyczne królewskiego stołecznego miasta lwowa i małopolski wschodniej a także dzieje współczesne-dla utrzymania koleżeństwa oraz niesienia wzajemnej pomocy 2. Pielęgnowanie dorobku historycznego tego regionu jako integralnej części kultury i tradycji rzeczypospolitej 3. Szerzenie prawdy o dziejach lwowa i małopolski wschodniej 4. Dążność do utrzymywania bliskiej więzi z tym regionem,jego mieszkańcami i organizacjami,których zadania zbliżone są do celów towarzystwa 5. Działalność na rzecz realizacji praw polaków przesiedlonych z ziem wschodnich rzeczypospolitej do uzyskania utraconego mienia,bądź otrzymania stosownych odszkodowań,a także działalność na rzecz polaków nadal na tych ziemiach zamieszkałych 6. Działalność na rzecz zachowania przez społeczeństwo Polskie pozostawionego na tych ziemiach mienia narodowego,dóbr kultury i sztuki Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 28.341,88 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 28.341,88 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
1,5% Podatku