FUNDACJA "CHIRURGIA ŚWIEBODZIN"

Świebodzin, Lubuskie, Młyńska 6
KRS: 0000039539 , REGON: 970575784

Cele statutowe

1. Poprawa warunków w zakresie udzielanej pomocy chirurgicznej - doraźnej i ambulatoryjnej. 2. Poprawa warunków działalności oddziału chirurgicznego oraz świadczonych zabiegów. 3. Inicjowanie i finansowanie działań na rzecz zakupu sprzętu diagnostycznego i ratującego życie. 4. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami o podobnych celach. 5. Popularyzacja zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.235,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 2.235,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego