"TORUŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE"

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Bema 20A
KRS: 0000039014 , NIP: 8792287026 , REGON: 871560345

Cele statutowe

Celem międzyszkolnego klubu sportowego "Bax-pol toruń" jest w szczególności: 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich torunia 2. Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, osiąganie coraz wyższego stopnia sprawności fizycznej oraz poszerzania ich zainteresowań sportowych 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych 4. Podnoszenie poziomu kultury i obyczjowości życia codziennego i form towarzyskich oraz rozwi...Rozwiń
Celem międzyszkolnego klubu sportowego "Bax-pol toruń" jest w szczególności: 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich torunia 2. Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, osiąganie coraz wyższego stopnia sprawności fizycznej oraz poszerzania ich zainteresowań sportowych 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych 4. Podnoszenie poziomu kultury i obyczjowości życia codziennego i form towarzyskich oraz rozwijanie aktywności społecznej, idei i wrażliwości patriotycznej 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych 6. Organizowanie wszelkiego rodzaju form współzawodnictwa sportowego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 90.772,20 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 5.000,00 zł
Razem 95.772,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona