FUNDACJA "DOM NADZIEI"

Gliwice, Śląskie, Główna 30
KRS: 0000038254 , NIP: 6262489821 , REGON: 273927656
star star star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie osobom uzależnionym, skoordynowanej, kompleksowej i wielostronnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Fundacja prowadzi stacjonarny i całodobowy ośrodek terapeutyczny dla osób uzależnionych oraz poradnie leczenie i profilaktyki uzależnień wraz z porad...Rozwiń
Celem Fundacji jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie osobom uzależnionym, skoordynowanej, kompleksowej i wielostronnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Fundacja prowadzi stacjonarny i całodobowy ośrodek terapeutyczny dla osób uzależnionych oraz poradnie leczenie i profilaktyki uzależnień wraz z poradnia zdrowia psychicznego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.016.674,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 49.400,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 34,42 zł
Pozostałe 4.513,01 zł
Razem 3.070.621,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona