ANKAR

Czarnków, Wielkopolskie, Os. Zacisze 7/50
KRS: 0000038040 , NIP: 7631920133 , REGON: 572041042
star

Cele statutowe

1) wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę zdrowia, szeroko pojętą dobroczynność i pomoc społeczną, 2) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 3) promocję, ochronę i poprawę zdrowia, 4) działalność w zakresie edukacji, nauki, oświaty i wychowania oraz upowszechnianie sportu, 5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 6) tworzenie ośrodków pomocy i opiekuńczych dla samotnych matek, ludzi bezdomnych, niepełnosprawny...Rozwiń
1) wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę zdrowia, szeroko pojętą dobroczynność i pomoc społeczną, 2) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 3) promocję, ochronę i poprawę zdrowia, 4) działalność w zakresie edukacji, nauki, oświaty i wychowania oraz upowszechnianie sportu, 5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 6) tworzenie ośrodków pomocy i opiekuńczych dla samotnych matek, ludzi bezdomnych, niepełnosprawnych i uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, 7) działalność charytatywną, w tym również wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania tożsame z naszymi, 8) stałe oddziaływanie w kierunku zmian negatywnych wzorców społecznych i kulturowych, które sprawiają, że osoby słabe, chore, uzależnione i pokrzywdzone przez los są traktowane jako drugoplanowe, bezwartościowe i niepotrzebne w procesie szeroko rozumianej socjalizacji, 9) wpływanie na istniejące normy obyczajowe by ich kształt odzwierciedlał pogląd, że każdy człowiek jest rzeczywistym, pełnowartościowym podmiotem prawnym i moralnym, 10) przeciwdziałanie patologiom społecznym, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, 11) rozwijanie i organizacja wolontariatu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.008,33 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 6.008,33 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego