GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZORZA-TEMPO" PACANÓW

Pacanów, Świętokrzyskie, Słupska 31
KRS: 0000037015 , NIP: 6551676268 , REGON: 291060077
star star star star

Cele statutowe

Celem Klubu jest rozwój różnych dyscyplin sportu, stałe podnoszenie jego poziomu, oraz czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym, społecznym i politycznym. Klub prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, spełniając jej wymagania. Stowarzyszenie może inicjować, organizować i realizować oraz współpracować przy realizacji i organizacji przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. Reali...Rozwiń
Celem Klubu jest rozwój różnych dyscyplin sportu, stałe podnoszenie jego poziomu, oraz czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym, społecznym i politycznym. Klub prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, spełniając jej wymagania. Stowarzyszenie może inicjować, organizować i realizować oraz współpracować przy realizacji i organizacji przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. Realizuje zadania powierzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Prowadzi popularyzację gry w piłkę nożną dla różnych grup wiekowych w których uczestniczą również dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci z domu dziecka jak również uchodźcy przebywający w Pacanowie w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 185.632,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 185.632,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona