FUNDACJA KRAINA ZWIERZĄT

Milanówek, Mazowieckie, Ludna 37
KRS: 0000721809 , NIP: 5291820821 , REGON: 369635400

Cele statutowe

Podstawowe cele fundacji można w skrócie ująć jako: 1. Działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania. 2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt, jako do dobra narodowego. 3. Współpraca ze Schroniskami Komunalnymi i nadzór nad ich prowadzeniem związany z przestrzeganiem ustawy o Ochronie Zwierząt. 4. Wspieranie inicjatyw pro zwierzęcych oraz pomoc dla zwierząt bezdomnych będących pod opiek...Rozwiń
Podstawowe cele fundacji można w skrócie ująć jako: 1. Działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania. 2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt, jako do dobra narodowego. 3. Współpraca ze Schroniskami Komunalnymi i nadzór nad ich prowadzeniem związany z przestrzeganiem ustawy o Ochronie Zwierząt. 4. Wspieranie inicjatyw pro zwierzęcych oraz pomoc dla zwierząt bezdomnych będących pod opieką osób prywatnych. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 640.719,83 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 5.696,57 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 646.416,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego