ŁAŃCUCKI KLUB SPORTOWY STAL ŁAŃCUT

Łańcut, Podkarpackie, Trauguta 11
KRS: 0000036036 , NIP: 8151373648 , REGON: 001220146

Cele statutowe

Celem głównym Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego województwa podkarpackiego, a podstawowe cele Stowarzyszenia to: 1) Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i jego negatywnym skutkom. 2) Wspieranie grup szczególnego ryzyka. 3) Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. 4) Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 5) Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie. 6) Podniesienie, jakości ed...Rozwiń
Celem głównym Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego województwa podkarpackiego, a podstawowe cele Stowarzyszenia to: 1) Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i jego negatywnym skutkom. 2) Wspieranie grup szczególnego ryzyka. 3) Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. 4) Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 5) Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie. 6) Podniesienie, jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. 7) Promocja przedsiębiorczości. 8) Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 9) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej. 10) Wspieranie działań samorządu terytorialnego. 11) Promocja integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej. 12) Ochrona środowiska naturalnego. 13) Promocja zdrowia, aktywności fizycznej i sportu. 14) Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 15) Troska o rozwój wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 972.868,34 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 120.320,33 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,40 zł
Razem 1.093.189,07 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona