POMORSKO-KUJAWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "ŁUCZNICZKA" W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Krasińskiego 3A
KRS: 0000035474 , NIP: 5541918953 , REGON: 091480874

Cele statutowe

Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie: sportu, turystyki, rekreacji, rehabilitacji, zdrowia i innych form aktywnego wypoczynku leżących w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności środowiska osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, młodzieży oraz osób starszych, a także działalność szkoleniowa oraz działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu 1. Klub realizuje swoje cele poprzez: 2. integrację społeczną i zawodową osób nie...Rozwiń
Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie: sportu, turystyki, rekreacji, rehabilitacji, zdrowia i innych form aktywnego wypoczynku leżących w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności środowiska osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, młodzieży oraz osób starszych, a także działalność szkoleniowa oraz działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu 1. Klub realizuje swoje cele poprzez: 2. integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, a w szczególności środowiska osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, młodzieży oraz osób starszych, 3. umożliwianie osobom niepełnosprawnym, a w szczególności środowisku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku zrzeszania się w Klubie oraz korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności, 4. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych, a w szczególności w środowisku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, młodzieży oraz osób starszych 5. organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rehabilitacji, czynnego wypoczynku itp. dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dla środowiska osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, młodzieży oraz dla osób starszych, 6. organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych niepełnosprawnych, 7. organizowanie obozów aktywnej rehabilitacji i specjalistycznych, 8. prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej i informacyjnej, 9. prowadzenie kampanii informacyjnych 10. szkolenie i certyfikowanie sędziów i trenerów sportów osób niepełnosprawnych, 11. współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi oraz innymi podmiotami o podobnym profilu działania, 12. wspieranie działalności na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności środowiska osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku oraz osób starszych. 13. Dla skutecznej realizacji celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników, w tym Członków Klubu oraz Członków Zarządu. 14. Działalność wskazana w ust. 1 pkt d, f, g, h, i, może być prowadzona jako odpłatna działalność pożytku publicznego, zaś pozostała działalność wskazana w ust. 1 jest prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 971.900,15 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 110.790,80 zł
Razem 1.082.690,95 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona