STOWARZYSZENIE IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Słupca, Wielkopolskie, Sienkiewicza 11
KRS: 0000035231 , NIP: 6671524710 , REGON: 310353626
star

Cele statutowe

1. Pomoc charytatywna w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. 2. Wspieranie aktywności samopomocowej oraz integrowanie rodzin i środowisk w celu niesienia pomocy ludziom biednym, pokrzywdzonym i niepełnosprawnym. 3. Zapoznanie społeczeństwa z sytuacją ludzi biednych i pokrzywdzonych. 4. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 5. Pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym i ich rodzinom /alkoholizm, narkomania i inne/.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.757,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 3.757,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego