TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM ŚW.JÓZEFA"

Ostrów Wielkopolski, Wielkopolskie, Raszkowska 39
KRS: 0000033720 , NIP: 6222419369 , REGON: 251462335

Cele statutowe

Celem towarzystwa jest: a) udzielanie osobom ciężko i przewlekle chorym w okresie terminalnym opieki przystosowanej do poszczególnych potrzeb chorych, b) udzielanie pomocy rodzinie ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi, c) pozyskiwanie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 45.044,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 1.196,81 zł
Razem 46.241,61 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona