FUNDACJA NA RZECZ SZKÓŁ KATOLICKICH

Zabrze, Śląskie, Tarnopolska 3
KRS: 0000032332 , NIP: 6481101857 , REGON: 271199388
star star star

Cele statutowe

Celem statutowym Fundacji na Rzecz Szkół Katolickich w Zabrzu jest działanie na rzecz dzieci oraz młodzieży poprzez: - powoływanie i organizowanie szkół katolickich, - gromadzenie środków oraz funduszy na ich utrzymanie, - zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, - kształtowanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci, - wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, - kształtowanie dojrzałej osobowości uczniów oraz przygotowanie ich do godnego i twórczego udział...Rozwiń
Celem statutowym Fundacji na Rzecz Szkół Katolickich w Zabrzu jest działanie na rzecz dzieci oraz młodzieży poprzez: - powoływanie i organizowanie szkół katolickich, - gromadzenie środków oraz funduszy na ich utrzymanie, - zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, - kształtowanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci, - wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, - kształtowanie dojrzałej osobowości uczniów oraz przygotowanie ich do godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.422.224,81 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 3.918.446,34 zł
Razem 7.340.671,15 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona