STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "PODAJ DŁOŃ"

Józefów, Lubelskie, Górnicza 21/A
KRS: 0000032177 , NIP: 9181814419 , REGON: 950440657
star star star

Cele statutowe

Niesienie wszechstronnej, a szczególnie socjalnej, psychologicznej, medycznej i prawnej pomocy osobom w sytuacji kryzysowej i dotkniętym przemocą w rodzinie. Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej w obszarze zjawisk patologicznych zachodzących w rodzinie. Wszechstronna pomoc w leczeniu i rehabilitacji społecznej osób i rodzin z problemem alkoholowym. Przeciwdziałanie zjawisku społecznego wykluczenia osób z problemami psychicznymi. Prowadzenie działań zmierzających do ochrony i umacni...Rozwiń
Niesienie wszechstronnej, a szczególnie socjalnej, psychologicznej, medycznej i prawnej pomocy osobom w sytuacji kryzysowej i dotkniętym przemocą w rodzinie. Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej w obszarze zjawisk patologicznych zachodzących w rodzinie. Wszechstronna pomoc w leczeniu i rehabilitacji społecznej osób i rodzin z problemem alkoholowym. Przeciwdziałanie zjawisku społecznego wykluczenia osób z problemami psychicznymi. Prowadzenie działań zmierzających do ochrony i umacniania praw jednostki w społeczeństwie. Prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych. Udział w tworzeniu i wspieranie lokalnych oraz ogólnokrajowych sieci samopomocy społecznej. Badanie i monitorowanie zjawisk patologicznych zachodzących w rodzinie. Popieranie europejskiej działalności w dziedzinie oświaty, lecznictwa i szeroko pojętej pomocy społecznej świadczonej przez organizacje rządowe, pozarządowe, zarówno polskie jak i międzynarodowe. Ponadto: Promocja Stowarzyszenia poprzez rozwój turystki. Popieranie i występowanie z inicjatywami skierowanymi na rozwój gospodarczy i walkę z bezrobociem w gminie Józefów. Promowanie zdrowego stylu życia. Organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 693.037,84 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 693.037,84 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona