STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GRODZISKU DOLNYM

Laszczyny, Podkarpackie, Laszczyny 75 A
KRS: 0000031018 , NIP: 8161535638 , REGON: 691548599
star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie się rodziców dzieci niepełnosprawnych i ich współdziałanie w kształtowaniu właściwych warunków wszechstronnego rozwoju tych dzieci, organizowanie i prowadzenie jednostek, placówek oświatowo – wychowawczych oraz podejmowanie innych działań na rzecz wychowania kultury i oświaty w lokalnej społeczności. Misja Stowarzyszenia jest 1.dbanie o godnośc i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczności...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest organizowanie się rodziców dzieci niepełnosprawnych i ich współdziałanie w kształtowaniu właściwych warunków wszechstronnego rozwoju tych dzieci, organizowanie i prowadzenie jednostek, placówek oświatowo – wychowawczych oraz podejmowanie innych działań na rzecz wychowania kultury i oświaty w lokalnej społeczności. Misja Stowarzyszenia jest 1.dbanie o godnośc i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczności 2.wspieranie rodziń osób zniepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.507.797,19 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,05 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 2.507.797,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona