STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY "AGAPE"

CZĘSTOCHOWA, Śląskie, UL. PIŁSUDSKIEGO 41/43
KRS: 0000030843 , NIP: 9490249041 , REGON: 150920477

Cele statutowe

Celami statutowymi Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy "Agape" jest: 1) Poprawa sytuacji materialno-bytowej rodzin i osób żyjących w ubóstwie. 2) Zmniejszenie zjawiska bezdomności, alkoholizmu, narkomanii i innych patologii społecznych. 3) Zmniejszenie zjawiska bezrobocia. 4) Zmniejszenie zjawiska przemocy w domu i na ulicy. 5) Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację zdrowotną i społeczną. 6) Promocja idei wolontariatu. 7) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego...Rozwiń
Celami statutowymi Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy "Agape" jest: 1) Poprawa sytuacji materialno-bytowej rodzin i osób żyjących w ubóstwie. 2) Zmniejszenie zjawiska bezdomności, alkoholizmu, narkomanii i innych patologii społecznych. 3) Zmniejszenie zjawiska bezrobocia. 4) Zmniejszenie zjawiska przemocy w domu i na ulicy. 5) Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację zdrowotną i społeczną. 6) Promocja idei wolontariatu. 7) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na aktywności jego obywateli. 8) Ochrona praw dzieci i młodzieży. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.338.955,24 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.036.648,25 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 5.788,32 zł
Pozostałe 272.991,21 zł
Razem 4.654.383,02 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne